Naturvernforbundet i Tingvoll med fråsegn til tre skogsvegsaker

Naturvernforbundet er nøgd med at Tingvoll kommune no har begynt å sende over skogsvegsakene til Naturvernforbundet i samband med saksbehandlinga av desse.

unknown

Naturvernforbundet har berre mindre kommentarar til to av søknadene, litt fleire forslag til endringar når det gjeld den siste.

Truleg vil skogbruket i Møre og Romsdal tene på å innhente råd frå Naturvernforbundet i litt fleire saker.