Naturvernforbundet i Vestnes klagar på reguleringsplan for Slutåshaugen

Naturvernforbundet reagerer på privatisering av strandsonen og har difor klaga på reguleringsplanen.

Reguleringsplanen for Slutåshaugen legg opp til utbygging av turistanlegg i strandsona. Naturvernforbundet meiner slik anlegg bør trekkast attende frå strandsona for å unngå privatisering av denne. Dette er også i tråd med nasjonale reglar og retningslinjer.