Naturvernforbundet inn i samferdselsdebatten i Møre og Romsdal

Det er aukande uro blant naturvernarar i Møre og Romsdal knytt til dei store satsingane på samferdsel i fylket og natur- og miljøkonsekvensane av desse. Dette vil Naturvernforbundet sette fokus i eit samferdselsseminar 17. januar 2015.

Seminaret blir arrangert i på Alexandra Hotel i Molde laurdag 17. januar kl. 1000 – 1600

Det er gratis å vere med på seminaret, og det og er ope både for medlemmene i Naturvernforbundet og andre interesserte.

Av omsyn til lunsjbestilling ber vi om påmelding innan tysdag 13. januar.

Innleiarane på seminaret:

Lage Lyche er seksjonsleiar for infrastruktur i Møre og Romsdal fylkeskommune

Holger Schlaupitz er fagsjef i Norges Naturvernforbund.

Aud Tennøy er forskningsleiar i Transportøkonomisk institutt.