Naturvernforbundet inviterer til faghelg om fremmede bartrær

Bli med på faghelg om fremmede bartrær og lær mer om spredning av fremmede arter og utfordringene ved planting av sitkagran og andre fremmede treslag langs kysten i Møre og Romsdal. Her vil du også lære artsbestemmelse av fremmede treslag, og få innføring i kartlegging i felt.

Program

10:00   Spredning av fremmede arter, hva er problemet?
                               Honorata Gajda, Botanisk Forening
10:30   Erfaringer med fjerning av sitkagran ved Gulemyrane naturreservat i Fræna
                               Ola Betten, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
11:00     Leplanting, konsekvenser av tidligere leplantingprosjekter i Kristiansund
                               Kristiansund kommune
11:30  Minikurs i artsbestemmelse, hvordan se forskjell på bartrærne?
                               Øystein Folden, Naturvernforbundet
13:00   Lunsj

14:00-16:30   Kartleggingstur i sitkaskogområder ved …
             Vi drar ut for å se på spredning og lærer kartlegging i felt og bruk av GPS.

18:00   Middag

19:00   Minikurs i artsobservasjoner
             Vi lærer hvordan man kan registrere artsfunn i den nye artsobservasjoner.no
                Honorata Gajda, Norsk Botanisk Forening


Søndag 15. november
9:00       Frokost og avreise
10:00     De som har mulighet til å bli lenger kan bli med på kartleggingstur på søndag også


Faghelgen arrangeres av Botanisk Forening, Naturvernforbundet, WWF og SABIMA

Påmelding 10. november til Honorata Kaja Gajda: honorata@botaniskforening.no