Naturvernforbundet inviterer til fjellrevseminar

Helga den 22. til den 24. august inviterer vi til fjellrevseminar på Hjerkinn, Dovre. Vi håper dere kan sette av denne helga til fjellreven.

Dette er et friluftseminar med populære fagforedrag om fjellreven og om avlsprosjektet på fjellrev spesielt. Invitasjonen vil gå ut til aktuelle fagmiljøer, men også til media, politikere og andre fjellrevinteresserte. Innlederne vil være ledende innenfor norsk og svensk fjellrevforskning, samt feltpersonell, politikere og personer for øvrig som arbeider med fjellrevspørsmål.

Vi ønsker at seminaret skal gi muligheten for en orientering og utveksling av status i det fjellrevarbeidet som er blitt gjort, gjøres og hva som bør prioriteres i dette arbeidet framover. Vi ønsker ikke minst å kunne gi politikere og andre beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt innsikt, kunnskap og forståelse for det viktige arbeidet som må fortsette for å kunne redde fjellreven.

Program

Fredag 22. august

-Ankomst og registrering

-Kort program

-Middag og sosialt samvær

Lørdag 23. august – utedag

-Frokost

-Tur til, og orientering om avelsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet

-Lunsj ute

-Besøk ved gammelt fjellrevhi. Fjellrev fra Helags til Oppdal, perspektiver

-Dovrefjell er rik på kulturminner som vi også vil få se

-”Hjemkomst” m/dusj og mulighet for badstue

-Felles middag og sosialt samvær

Søndag 24. august – seminardag

– Frokost

– Program fram til lunsj i 13 – 14 tida.

– Hjemreise

Temaer for seminaret (med forbehold om endringer)

– Status for fjellrevarbeidet i Norge og Sverige.

– Vil politikerne prioritere å redde fjellrevarbeidet?

– Ut/innvandring.

– Interregprosjekt mellom Trøndelag og Jämtland for bevaring av fjellreven

– Framtidig samarbeid mellom landene

– Arbeidet til de frivillige organisasjonene

Det er god togforbindelse til Hjerkinn fra Oslo og Trondheim, og E6 går tett forbi. Innkvartering på fjellstue eller enklere alternativ vil bli satt opp. Endelig invitasjon med påmeldingsfrist og andre praktiske opplysninger kommer seinere.

Kontaktpersoner

– Prosjekt Fjellrev v/ Per Flatberg +47 905 15 046: per.flatberg(a)start.no

– Seminarkoordinator: Stefan Øhrbom +47 926 55 904 soehrbom(a)online.no Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Last ned foreløpig invitasjon til fjellrevseminaret

Til deltakerne

Program for fjellrevseminaret