Naturvernforbundet inviterer til miljøgiftseminar

Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Ålesund og omegn inviterer medlemmer og andre interesserte til MILJØGIFTSEMINAR i Ålesund helga 8. – 9. oktober.

Seminaret vil ta for seg både gamle synder og nye problemer.

Detaljert program sendes ut senere, men det vil dreie seg om: – myndighetenes arbeid med opprydning av forurensede sedimenter – hva som har skjedd, hva som vil skje fremover og hvilke utfordringer man står overfor – hvordan gamle og nye miljøgifter skaper problemer for mennesker og dyr i Norge – hvilke nye stoffer og kilder som vil være sentrale i miljøgiftarbeidet fremover – hvordan miljøvernere kan jobbe aktivit for opprydning og utfasing av miljøgifter

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Sted: Rogne trafikkskole, Storevågen på Blindheim i Ålesund – ligger nært busstoppet Blindheimsskiftet der lokalbussene fra Moa trafikkterminal i Spjelkavik stopper, det er altså IKKE i Ålesund sentrum, så spør busssjåfører om å si fra hvor dere skal gå av.

Én av flybussene, togbuss og nattbuss stopper på Moa trafikkterminal.

Tid: Lørdag 8. oktober: 11:00 – 17:30 Søndag 9. oktober: 9:30 – ca. 14:00

Naturvernforbundets sekretariat dekker utgifter til overnatting m/frokost og lunsj (2 el. 3-mannsrom – ta med sovepose) for medlemmer av Naturvernforbundet.

Vi håper det kan finnes midler til reiseutgifter i lokallagene. For de som har lang og dyr reisevei eller kommer fra lokallag som har spesielt dårlig økonomi, kan det sendes dokumentasjon på dette for å få dekket noe reiseutgifter. Det kan bli mulighet for å dekke deler av reiseutgiftene for flere, men det kan vi dessverre ikke love på dette tidspunktet.

REISEMULIGHETER (se www.rutebok.no):

1. Oslo-Ålesund

*Buss (+ tog)

Fredag: Avreise 10:37 tog fra Oslo S, tog fra Hamar 12:06., buss fra Åndalsnes 16:40, ankomst Moa trafikkterminal 18:30.

*Buss:

Fredag: Avreise 10:00 Oslo Bussterminal, ankomst Moa trafikkterminal 19:55.

Fredag: Avreise 22:00 Oslo Bussterminal, ankomst Moa trafikkterminal lørdag 07:40

Søndag: Avreise 21:30 Moa trafikkterminal, ankomst 06:40 Oslo Bussterminal

Makspris 450 dagtid, 590 natt pr. vei

*Fly *(ankomst lørdag, avreise søndag – det er også mulig å komme fredag:

Lørdag: Avreise 09:25, ankomst 10:15

Søndag: Avreise 16:35, ankomst 17:25

2. Trondheim-Ålesund

*Buss

*Fredag: Avreise 12:20 Trondheim S, ankomst 19:20 Moa trafikkterminal

Fredag: Avreise 13:45 Trondheim S, ankomst 20:25 Moa trafikkterminal

Fredag: Avreise 16:35 Trondheim S, ankomst 23:25 Moa trafikkterminal

Søndag: Avreise 16:25 Moa trafikkterminal, ankomst 23:20 Trondheim S

*Fly*

Lørdag: Avreise 08:00, ankomst 10:15 (inkl mellomlanding)

Søndag: Avreise 16:00, ankomst 16:40

3. Bergen-Ålesund

*Fly*

Lørdag: Avreise 09:05, ankomst 09:45

Søndag Avreise 17:30, ankomst 18:05

Fly – se www.sasbraathens.no)

Flybuss Vigra lufthavn – Moa trafikkterminal – se Nettbuss Møre

PÅMELDINGSFRIST er onsdag 21. september. Alle må melde seg på, også medlemmer i Miljøgiftutvalget og lokallaget!

22. september vil vi sende ut beskjed om det er nok påmeldte og om det dermed blir noe av eller ikke.

Da gjelder det å kaste seg rundt og bestille reise, slik at det blir billigst mulig.

Vi håper imidlertid at det er nok påmeldte tidligere enn ovenforstående frist, det blir i så tilfelle sendt ut beskjed om det.

Påmeldinger og spørsmål rettes til: Maiken – maiken(a)oikos.no, 23 10 96 42 eller 41 20 22 40 Marte – marte(a)naturvern.no, 23 10 96 34

Vennlig hilsen Maiken Pollestad Sele, Miljøgiftutvalget i Naturvernforbundet