Naturvernforbundet inviterer til naturgledeseminar 1. og 2. september

Naturvernforbundet i Rauma og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal inviterer til ei helg med naturglede som tema i «verdens beste kommune for naturglade mennesker.»

Det blir naturgledeseminar og lokallagssamling i Rauma 1. og 2. september. Seminaret er ope både for medlemmer og for andre interesserte. Det blir ulike innlegg, verkstadarbeid ute og inne, samt sosialt samver, god kortreist mat og kulturinnslag som vil sette preg på helga.

Stad for arrangementet: Korsbakken grendehus, Torvik. (Plakat ved hovedvegen)

Overnatting: Gjerset turistsenter, drivarar Ronald og Marja Buit. Kontakt desse direkte for å avtale overnatting.

Det er to kilometer mellom dei to stadene.

Program laurdag 1.september

Kl. 11.00 : Enkelt måltid på grendehuset .

Kl.12.00 : « Naturglede og det enkle friluftslivet»

Innlegg og verkstadarbeid

Kl.14.00 – 17.00: Ope møte for alle interesserte:

– Politikerdebatt som innleiast med:

«Naturglede med rik historie og stor framtid» ved Kjell Derås, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Til debatt: Har politikarane naturglede på dagsorden?

Kaffe og «Verdens beste»

Kl.18.30: 3-rettars festmiddag og sosialt samnver, vert innleia med kåseri ved Mette Rye.

Maten er kortreist og økologisk så langt det har vore praktisk muleg. Vegetarianarar må gje beskjed.

Toastmaster Gunn N. Morstøl (Ved ønske om å bidra ; tlf: 93 26 43 41)

Musikk- og kulturinnslag

Kuvertpris middag: 250 kr

Påmelding middag og eventuell subsidiert overnatting: Gunn N. Morstøl (tlf: 93 26 43 41) eller Anne Øien (tlf. 90 13 98 36)

Ring eller sms snarast.

Program søndag 2.september

For folk som overnattar, sjølvordna frokost på hyttene og smøring av matpakke. Vi held brød og vanleg pålegg,kaffe og te.

Kl. 10.30: Verkstad og tur med tema:

Byggeskikk og estetikk. Når utbygging gjer noko med naturgleda.

Avslutning seinast kl. 15.00

Me ønsker alle deltakarar vel møtt til delar av eller heile seminarhelga!

Gunn N. Morstøl (tlf: 93 26 43 41) og Anne Øien (tlf. 90 13 98 36) frå Naturvernforbundet i Rauma Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet