Naturvernforbundet klagar på etablering av tursti rundt Herjevatnet

Naturvernforbundet i Rauma klagar på vedtak i Rauma kommune om etablering av tursti.

Naturvernforbundet viser til at det er store konfliktar med naturverdiar.