Naturvernforbundet klagar på gaupevedtak

Norges Naturvernforbund krever stans i nedskytinga av gaupebestanden.

Norges Naturvernforbund i Nord- og Sør-Trøndelag klager inn for Miljøverndepartementet vedtaket om gaupekvote fattet av rovviltnemnda i region 6 i møte 10.januar 2008.

Begrunnelsen for dette er at vedtaket er gjort så sent at det ikke er noen reell mulighet for å få behandlet klagen før jakten starter 1.februar. Dette er en høyst udemokratisk saksbehandling.

Norges Naturvernforbund mener at:

1. Det er satt en for høy jaktkvote, den må senkes til maksimum 20 dyr.

2. Hunndyrkvoten må senkes til maksimum 12 dyr

3. Kvotene i Nord-Trøndelag må senkes betydelig for å bidra til et overskudd som kan sikre levedyktige bestander i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal raskest mulig. Før bestandene her er bygd opp kreves mye strengere uttaksregime i nord enn det nemnda legger opp til.

4. Både den generelle kvoten og hunndyrkvoten i Sør-Trøndelag må senkes.

5. Det er prinsipielt beklagelig at nemnda også i år driver politisk forvaltning og ikke en biologisk og faglig basert forvaltning. Dermed reduseres ytterligere den tilliten som nemnda skulle etablere til samfunnet rundt seg.

Les klagen på gaupevedtak