Naturvernforbundet klagar på gjødselspreiing i Nesset

Nesset kommune har gitt ein generell dispensasjon for spreiing av husdyrgjødsel utanfor vekstsesongen, noko som gir auka avrenning og forureining.

Naturvernforbundet meiner det er gjort mange feil i vedtaket til Nesset kommune, og har difor klaga saken inn for Møre og Romsdal fylke.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les klagen frå Naturvernforbundet

Vedtaket i Nesset kommune