Naturvernforbundet klagar på gjødselvedtak i Tingvoll

Tingvoll kommune har vedteke lokal forskrift om spreiing av husdyrgjødsel. Naturvernforbundet i Tingvoll meiner vedtaket opnar for vassforureining, og klagar vedtaket inn for Fylkesmannen.

Naturvernforbundet reagerer både på at det blir løyve til å spreie husdyrgjødsel seinare enn det som biologisk sett er nødvendig og på at det blir gitt løyve til å spreie gjødsel seint i sesogen ved fleire vassdrag som ser ut til å vere landbrukspåvirka.

Leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les klagen frå Naturvernforbundet i Tingvoll

Svarbrev frå Tingvoll kommune