Naturvernforbundet klagar på Haggardvegen

Naturvernforbundet ber om at løyvet om bygging av Haggardvegen (skogsveg) i Bjørkedalen i Volda blir oppheva. Denne vegen går inn i nasjonalt viktige naturområde, noko saksbehandlinga ikkje har teke omsyn til.

Naturvernforbundet reagerer først og fremst på at Volda kommune har