Naturvernforbundet klagar på hyttebyggeplanar i Surnadal

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk forening (NOF) har saman klaga på ein reguleringsplan for Vindøldalen. Planen er frå 2005, men han er i strid med kommuneplanen og utarbeidd utan at miljøvernorganisasjonane har blitt høyrd i saka.

Det aktuelle området i Vindøldalen er viktig både når det gjeld naturvern og når det gjeld kulturvern. Naturvernforbundet og NOF peikar i klagen også på at saksutgreiinga som låg til grunn for planen var sterkt mangelfull.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Avslag frå Fylkesmannen: Klagen kom meir enn eit år etter planvedtak

Les klagen frå Naturvernforbundet og NOF