Naturvernforbundet klagar på reguleringsplanen for Rv. 70 Øydegard – Brunneset

Naturvernforbundet i Tingvoll klagar på vedtaket i Tingvoll kommunestyre om å godjenne reguleringsplanen for Rv. 70 Øydegard – Brunneset. Naturvernforbundet meiner det er graverande manglar i reguleringsplanen når det ikkje blir tatt omsyn til viktige naturverdiar.

For meir informasjon kan Øystein Folden kontaktast på telefon 91 81 25 42.

Les klagen frå Naturvernforbundet i Tingvoll