Naturvernforbundet klagar på utviding av småbåthamna i Gåseidvika

Ålesund kommune har gitt løyve til utviding av småbåthamna i Gåseidvika. Utvidinga kjem i direkte konflikt med dei viktige hekkeområda på Gåseidholmane, og Naturvernforbundet er provosert over måten kommunen har gått fram på i denne saka. No klagar Naturvernforbundet saka inn for Møre og Romsdal fylke.

For meir informasjon kan Astrid Buset i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktast på epost alesund@naturvern.no eller telefon 48 27 67 98.

Les klagen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn