Naturvernforbundet klager på planer om skogsbilveg Kringsjå – Kvam

Formannskapet i Molde har vedtatt å bygge en skogsbilveg mellom Kringsjå og Kvam. Naturvernforbundet i Molde er uenig i behovet for å bygge en veg av en slik standard på strekningen, og påpeker i sin klage også en rekke saksbehandlingsfeil i Molde kommune.

moldefjorden

Naturvernforbundet peker i sin klage på at vedtaket er i strid med de føringene som har ligget for skogbruk i Moldemarka gjennom kommunedelplanen for området.

Formannskapet har i sin vurdering knapt vurdert forholdet til naturmangfoldloven i det hele tatt.

Naturvernforbundet i Molde ber derfor Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å oppheve vedtaket om bygging av skogsbilveg mellom Kringsjå og Kvam.