Naturvernforbundet klager på strandsoneregulering på Slinningen

Naturvernforbundet klager på Ålesund bystyres vedtak om omregulering av et område på Slinningen.

Naturvernforbundet mener i sin klage til Fylkesmannen blant annet at bystyret legger til rette for senere utbygging i strandsonen.

Hildur Rødstøl i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har telefon 70 15 42 94. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Jeg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for å ta vare på naturen

Les klagen fra Naturvernforbundet

Bystyrets vedtak