Naturvernforbundet klager på strandsonevedtak i Sula

Naturvernforbundet klager på formannsskapet i Sula sitt vedtak om å selge og bytte bort strandeiendom i Sandvika.

Naturvernforbundet mener Sula kommune bør beholde eiendom i strandsonen, da er det lettere å sikre tilgjengelighet for allmennheten. Derfor har Naturvernforbundet klaget et vedtak om makeskifte inn til fylket.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les klagen frå Naturvernforbundet

Vedtak i formannskapet i Sula kommune