Naturvernforbundet klager på Tafjord Kraftvarmes utslippstillatelse

Møre og Romsdal fylke har gitt Tafjord Kraftvarme tillatelse til en kraftig økning av avfallsforbrenningsanlegget på Grautneset i Ålesund. Naturvernforbundet klager på vedtaket.

Naturvernforbundet godtar økt forbrenningskapasitet, men mener den eksisterende ovnen ikke bør få fortsette uten ombygging. Bakgrunnen er at den ikke tilfredsstiller EU-kravene til avfallsforbrenningsanlegg.

Naturvernforbundet ønsker også endringer i forhold til kravene om brenning av avfall forurenset med bromerte flammehemmere og i forhold til smittefarlig avfall. Dessuten mener Naturvernforbundet at Tafjord Kraftvarme bør bruke biobrensel i stedet for olje i støttefyringen på anlegget.

Geir Ole Sætremyr i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kan kontaktes på telefon 90 85 41 20.

Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringer

Les klagen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Kommentarer fra Tafjord Kraftvarme til uttalelsen fra Naturvernforbundet

Oversendelse av klagen fra Møre og Romsdal fylke til Statens forurensningstilsyn