Naturvernforbundet klager på tillatelse til utfylling på Husøya

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy klager på Fylkesmannens tillatelse til Veidekke Industri AS til utfylling på Husøya i Kristiansund kommune.

Tillatelsen åpner etter Naturvernforbundets syn igjen for en videre nedgradering av verne- og naturverdier i området, uten at dette er tydelig kommunisert i søknad og vedtak.

Naturvernforbundet klager derfor på tillatelsen og ber om at den trekkes tilbake og at klagen gis oppsettende virkning på tiltak med utfylling på sjøbunn i området.