Naturvernforbundet krev stansing av massetak

Etter Naturvernforbundet si vurdering er Holtamoen massetak i Surnadal kommune etter 1.1.2006 drive utan nødvendige løyve. No krev Naturvernforbundet at verksemda blir stoppa fram til det ligg føre ein godkjent reguleringsplan for området.

Naturvernforbunet etterlyser også ressursene som skal vere sett av til å sikre at området blir sett i stand etter massetaket.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les brevet frå Naturvernforbundet til Surnadal kommune

Vedtak i formannsskapet i Surnadal i 2005

Holtamoen massetak 

Holtamoen massetak