Naturvernforbundet krever oppdrettsfrie vandringsveier for smolten fra nasjonale laksevassdrag

Naturvernforbundet krever skjerpet forskrift om oppdrettsvirksomhet i nasjonale laksevassdrag.

Norges Naturvernforbund støtter forslaget om en egen forskrift med særskilte krav for oppdrett og annen akvakultur i nasjonale lakseområder. Vi mener likevel at forskriften ikke er streng nok til å rettferdiggjøre begrepet «nasjonal laksefjord». Norge har et overordnet internasjonalt ansvar for å ta vare på de ville laksestammene. Det må innebære at oppdrettsnæringen må reguleres på en måte som minimaliserer faren for negativ påvirkning av laksestammene.

Kontaktperson for denne saka er fylkesleiar Øystein Folden, telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet til Fiskeri- og kystdepartementet