Naturvernforbundet kritisk til bilvrak i Eide

Eide miljøservice har søkt om å få løyve til å ta imot bilvrak. Naturvernforbundet er kritiske til søknaden.

Naturvernforbundet meiner det er for mange uavklarte forhold ved Eide miljøservice. Før dette er avklart ønskjer Naturvernforbundet ikkje at meir helse- og miljøfarlege stoff blir samla på området til Eide miljøservice.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Uttalen frå Naturvernforbundet

Eide formannskap: Uttale til søknad om endret utslippstillatelse for Eide miljøservice – 18. desember 2007

Eide formannskap: Uttale til søknad om endret utslippstillatelse for Eide miljøservice – 18. desember 2007

Eide formannskap: Uttale til søknad om endret utslippstillatelse for Eide miljøservice – 18. desember 2007

Eide formannskap: Uttale til søknad om endret utslippstillatelse for Eide miljøservice – 18. desember 2007

Eide formannskap: Uttale til søknad om endret utslippstillatelse for Eide miljøservice – 18. desember 2007