Naturvernforbundet kritisk til flere småbåthavner i Borgundfjorden

Forurensningssituasjonen i Borgundfjorden gjør at man bør være tilbakeholden med å legge flere småbåthavner dit. Dette sier Naturvernforbundet i Ålesund og omegn i en uttalelse til en foreslått småbåthavn i Tjørsundet i Ålesund kommune.

Småbåthavner utgjør en vesentlig forurensningskilde til sjø og sjøbunn, og dette er bakgrunnen for Naturvernforbundets skepsis.

Naturvernforbundet er bekymret for at strandsona langs Borgundfjorden bygges ned bit for bit. Selv om Naturvernforbundet er enige i at bygging av småbåthavner kan redusere presset på naustbygging i strandlinja, er de skeptiske til om politikerne i Ålesund vil si nei til det ene selv om de sier ja til det andre.

Retting: Vi vil korrigere brevet på et punkt: Fylkesmannen har avslått omreguleringen av Vegsundrabben.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn