Naturvernforbundet kritisk til hyttefelt i Sunndal

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal er kritiske til at omdisponeringa av Trolltind hytteområde og alpinanlegg i Sunndal blir gjort som ein dispensasjonssak. Ved ei utbygging av feltet meiner Naturvernforbundet det må ligge til rette for lågt energiforbruk.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak! Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Høyringsbrev Sunndal kommune

Revidert plankart

Heile kartet

Teiknforklaring til kartet

Illustrasjon

Framlegg til reguleringsføresegner