Naturvernforbundet kritisk til utbygging av vassdrag på Malme og Røshol i Fræna

Viss ein ønskjer å ta vare på flotte fossar nær der mange folk bur, då bør ein ikkje ha råd til å lage så kjedelege ting som kilowattimar av vatnet slik Malme og Røshol kraftverk planlegg i Fræna.

Kor mange slike stader har ein eigentleg på Romsdalshalvøya? Det bør ein vel vite før ein legg slikt i røyr?

Naturvernforbundet har mange kritiske merknader i si fråsegn til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.