Naturvernforbundet kritiske til fleire inngrep i strandsona i Vestnes

Naturvernforbundet meiner det er uheldig at Vestnes kommune gjev løyve til bruksendring av eksisterande naust til utleigehytte og to nybygg på Nerås før reguleringsplanen for området er vedteken.

I fråsegna si meiner Naturvernforbundet også at det ligg føre saksbehandlingsfeil i avgjerda til kommunen.

Bernt Gjelsten er leiar av Naturvernforbundet i Vestnes. Han har telefon 97 18 60 58.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les klagen frå Naturvernforbundet i Vestnes

Rapport frå Naturvernforbundet om bygging i strandsona i Vestnes kommune