Naturvernforbundet kritiske til fylling på Eidsneset

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er kritiske til inngrep i strandsona på Eidsnes, og stiller minstekrav om turveg i strandkanten mellom Eidsneset og Sjukneset på Sula.

Kontaktperson i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er Kjersti Finholt, telefon 92 29 97 38.

Les uttalen frå Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Sula kommune