Naturvernforbundet kritiske til strandsoneinngrep på Stranda

Naturvernforbundet er kritiske til ein foreslått reguleringsplan på Vike i Stranda. Bakgrunnen er dei foreslåtte inngrepa i strandsonen.

Naturvernforbundet fryktar ei lite gjennomtenkt bit-for-bit nedbygging av strandsonen. Naturvernforbundet rår difor Stranda kommune til å stoppe behandlinga av reguleringsplanen no, og å nytte ein revisjon av kommuneplanen til å sikre området betre i framtida.

For meir informasjon kan Øystein Folden kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er ein viktig sak. Eg vil bli medlem

Eg vil gjerne støtte arbeidet Norges Naturvernforbund gjør for å la naturen gå i arv

Reguleringsplan for Vike

Kart over Stranda

Les høringsuttalen frå Naturvernforbundet

Klage på vedtak – Vike i Stranda – februar 2007

Vedtak i kommunestyret i Stranda 28. januar 2009 om Vike tomteselskap