Naturvernforbundet med bekymringsmelding for Fugløya i Kristiansund

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har sendt ei bekymringsmelding til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Bakgrunnen er stadig økende aktivitet rundt Fugløya naturreservat nå ved starten av hekkesesongen.

Det er viktig at hensynet til kystens naturreservat blir strengt ivaretatt for at vi i fremtiden skal ha livskraftige stammer av ulike arter sjøfugl. At våren nå er i emning har også gjort etablerings interesser på Husøya betydelig mer aktive. Det er betydelig aktivitet i steinbruddet. Naturvernforbundet har også observert betydelig aktivitet av ulik art både i og tett opptil verneområdet for Naturreservatet Fugløya. Naturvernforbundet har gjort seg kjent med forholdene i nærområdenefor Naturreservat Fugløya og er bekymret for utviklingen.Forholdene rundt i området en nå slik at hekkesesongen vil forstyrres.

I og med at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har forvaltningsansvar for natureservat Fugløya ber nå Naturvernforbundet om at Fylkesmannen setter i verk klare tiltak slik at området nå utvikles til fordel fornaturverdiene.