Naturvernforbundet med fleire spørsmål til Skogeigarforeninga

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har fleire kommentarar til Skogeigarforeninga etter ein hogst i Surnadal. Naturvernforbundet er m.a. kritiske til at storfugl ikkje blir teke betre vare på innan Levande Skog-ordninga.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Svaret frå Skogeigarlaget

Les brevet frå Naturvernforbundet til Skogeigarforeninga