Naturvernforbundet med foredrag om klimaendringane

Rotary i Vestnes hadde møte om menneskeskapte klimaendringar tysdag 27. mars 2007. Øystein Solevåg frå Naturvernforbundet holdt innleiinga.

Han fokuserte først og fremst på den kunnskapen vi no har om korleis klimaet endrer seg. Om kort tid kjem klimapanelet til FN med ein samlerapport om verknadene av klimaendringane.

Øystein Solevåg har telefon 40 23 47 05.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Foredraget til Øystein Solevåg