Naturvernforbundet med fråsegn til nydyrking i Tingvoll

Fråsegn til Tingvoll kommune.

Saken gjeld ein nydyrkingssøknad ved Bergemsvatnet.