Naturvernforbundet med fylkesårsmøte mandag 27. april

Mandag 27. april kl. 1815 inviterer Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til fylkesårsmøte i Molde.

Årsmøtet blir på Molde vidaregåande skole i Molde sentrum. Innleiingsforedraget blir ved ved Arnodd Håpnes, fagleiar for naturmangfold i Norges Naturvernforbund.

Etter innleiinga blir lokallaga oppmoda til å presentere seg og arbeidet sitt. Deretter blir det ordinære årsmøtesaker. Saklista ser slik ut:

1) Godkjenning av innkalling og sakliste

2) Årsmelding for 2008

3) Rekneskap for 2008

4) Arbeidsplan for 2009

5) Budsjett for 2009

6) Val av:
a. Fylkesleiar

b. Fylkesstyre

c. Valkomité

d. Delegatar til landsmøtet i Norges Naturvernforbund

e. Nominasjon av landsstyrerepresentant

7) Fråsegn om fiskeoppdrett

8) Innsendte saker – saker fremja frå fylkesstyret, lokallag og medlemmer innan 15. april 2009.

Leiar Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Saker kan også fremjast på epost moreromsdal(a)naturvern.no.

Referat fra årsmøtet 2008