Naturvernforbundet med hint til Ålesundsregionens utviklingsselskap

Epost til Ålesundsregionens utviklingsselskap (ÅRU). Førebels ubesvart.

Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [moreromsdal@naturvern.no] Sendt: 8. januar 2007 09:59 Til: magne.gjortz(a)aru.no; odd.lokvik(a)aru.no
Emne: Naturvernforbundet

Hei, dere har visst hatt en samling der energiforsyninga var et av flere tema. Det er bra dersom Naturvernforbundet også får høre om slike samlinger. Vi har nok noe å bidra med i energidebatten i fylket…

Øystein Solevåg Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Solavågsvegen 90, 6037 EIDSNES Mobil 40 23 47 05 Epost moreromsdal(a)naturvern.no
Internett www.naturvern.no/moreromsdal