Naturvernforbundet med innspel om bruk av stein på Krifast

Når det no skal brukast meir enn ein halv milliard kroner dei neste åra kring Krifast, meiner Naturvernforbundet noko av dette må nyttast til å legge betre til rette for parkering for busspassasjerar.

Naturvernforbundet har i fleire år forsøkt å få Statens vegvesen til å legge betre til rette for at dei som kjem frå Tingvoll kan parkere på Krifast og ta Timeekspressen.

Les meldinga til Statens vegvesen