Naturvernforbundet med innspel til kommunedelplanen i Surnadal

Arealdelen til Surnadal kommune har vore ute på høyring. Naturvernforbundet har fleire innspel.

Naturvernforbundet har innspel til bustadområde, hytteområde, industriområde og område for friluftsliv.