Naturvernforbundet med innspill til kommundelplan for Grødalen

Naturvernforbundet i Sunndal har en rekke kommentarer til kommunedelplanen for Grødalen.

Naturvernforbundet skriver blant annet «Grødalens verdi som hytteområde og friluftsområde vil øke fremover, om man i utviklingsspørsmål velger fremtidsrettede miljøløsninger og holder fast på en nøktern linje. Eksempler på hyttedaler som har blitt preget av svært store hytter, nettverk av veger og et landskap preget av kabelstrekk og graving for tilførsel av strøm, vann og kloakk har vi dessverre sett alt for mange av de siste åra. Vårt ønske for Grødalen er at Sunndal kommune ser dens egenverdi og vil bruke den som et utstillingsvindu for hvordan en kan utvikle en hyttedal uten å ødelegge bruksverdien for dagsturister og andre besøkende fra inn- og utland.»

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Sunndal

Brev fra Sunndal kommune om Grødalen