Naturvernforbundet med klage på dispensasjon fra reguleringsplan i Kristiansund

Plan- og bygningsrådet i Kristiansund kommune ga 10. desember 2015 dispensasjon fra en reguleringsplan for å utvide en boligtomt.

Naturvernforbundet peker i sin klage på mangelfulle vurderinger av naturmangfold i saken. I søknaden om dispensasjon er det oppgitt at et formål er leplanting; Naturvernforbundet er urolig for at det kan være snakk om planting av fremmede treslag.