Naturvernforbundet med klage på utfylling i Kristiansund

Husøya næringspark AS fekk 7. mai 2012 løyve til å fylle ut masser ved ytre Bolgleira på Husøya i Kristiansund kommune. Norges Naturvernforbund klagar vedtaket inn for Klima- og forurensningsdirektoratet.

Naturvernforbundet meiner vurderingane rundt miljøfaren ved utfyllinga er mangelfulle. Vidare er fiskeri- og havbruksressursar ikkje vurderte. Vurderinga i forhold til naturmangfold er også tvilsom, slik Naturvernforbundet ser det.

Naturvernforbundet har også fleire merknader til vilkåra for løyvet.