Naturvernforbundet med kommentarar til utbygging av Åsprongelva i Tingvoll

Åsprongelva renn gjennom eit skogområde Naturvernforbundet har identifisert som eit av dei mest verdifulle i landet. Når det no kjem planar om kraftutbygging, reknar Naturvernforbundet med å bli spurt til råds.

Naturvernforbundet i Tingvoll har uttalt seg til korleis ei utbygging av Åsprongelva skal behandlast; om det er nødvendig med løyve etter vassdragslova eller om lokal behandling er nok.

For meir informasjon kan leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Tingvoll kontaktast på telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les uttalen frå Naturvernforbundet til NVE