Naturvernforbundet med kommentarer til ny Lerstadveg

I oktober 2009 kunngjorde Statens vegvesen oppstart av reguleringsplan for Ev 136 Breivika – Lerstad. Naturvernforbundet har noen kommentarer til reguleringsarbeidet.