Naturvernforbundet med kommentarer til utbygging av Gåseidneset

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har en rekke kommentarer til forslaget til reguleringsplan for Gåseidneset i Ålesund.

For mer informasjon kan leder Hildur Rødstøl i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på 70 15 42 94. Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Jeg vil gjerne støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å la naturen gå i arv

Les uttalelsen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn