Naturvernforbundet med kritiske merknader til planer om massedeponi på Emblem

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn stiller flere spørsmål og har mange kommentarer til planene om et massedeponi på Emblem i Ålesund. Søknaden om massedeponi er foreløpig ganske uklar.

Det er særlig to forhold Naturvernforbundet er opptatt av i uttalelsen sin. Det første er risikoen for at det skal havne avfall, også farlig avfall, på et deponi som er beregnet på såkalte rene masser. Naturvernforbundet mener risikoen for dette er relativt høy i Ålesund, og ber derfor om at det innføres kontrollordninger for deponiet.

Naturvernforbundet etterlyser dessuten vurderinger av hvilke konsekvenser massedeponiet vil få for dyr og planter i området. Det er uklart hvor godt undersøkt dette er.

Naturvernforbundet etterlyser også en reguleringsplan for deponiet, og ber om vurdering av noen alternative lokaliseringer.

Kontaktperson i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn er Geir Ole Sætremyr. Han treffes på telefon 90 85 41 20. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Uttalen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Søknaden