Naturvernforbundet med kritiske spørsmål til massetak i Alvika

Dette er et stort naturinngrep i et friområde på grensen mellom byen og ?bymarka?. Ved å etablere et deponi i dette området vil avstanden til relativt uberørte naturområder øke betraktelig for turgåere, syklister og lokalbefolkning. Dette reduserer mulighetene for rekreasjon og friluftsliv for innbyggerne i denne bydelen.

Naturvernforbundet er også kritiske til den økte trafikken, til om massene som skal deponeres faktisk vil være reine og til den manglende sammenhengen med eksisterende industriområde i Bingsa.

Formannskapet ønsker ikke å etablere massedeponi – vedtak 8. november 2005

Les hele høringsuttalelsen her (pdf-format)

Kanskje ikke bare rene masser i massedeponi? Nytt i uka 15. februar 2006

Oppstart av reguleringsarbeid