Naturvernforbundet med mindre kommentarar til planane om Eikelva kraftverk i Haram

Naturvernforbundet har gitt fråsegn til Norges vassdrags- og energidirektorat.

Naturvernforbundet har ikkje så mange innvendingar mot planane.

Landskapet Eikelva renn gjennom er allereie prega av fleire tyngre inngrep.