Naturvernforbundet med oppmoding til kommunane: Skift veglys og spar straum og pengar

Enova har sendt ut informasjon om potensialet for å spare energi gjennom utskifting av gatelys. Naturvernforbundet tek tak i denne informasjonen og oppmodar kommunane til å ta tak i dette.

Naturvernforbundet ber i denne samanhengen om at sparepotensialet med gatelysskifting blir vurdert i energiutgreiingane som blir laga i kvar kommune. Naturvernforbundet minner også om at det kan vere lurt å invitere med fleire i arbeidet med å lage slike utgreiingar.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Oppmodinga til kommunane