Naturvernforbundet med uttale til Heina kraftverk i Nesset

Naturvernforbundet saknar ei overordna vurdering av vassdraga i Nesset. Naturvernforbundet krev også minstevassføring.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet

NVE med vedtak om konsesjon til utbygging

NVEs begrunnelse for å gi konsesjon