Naturvernforbundet med uttale til planlagd kraftline Valldal-Stordal

Naturvernforbundet ber om at den nye lina blir vurdert med omsyn til framtid drift ved 300 kV spenning, med tanke på at Lingestrandslina kan sanerast i framtida. Viss auka dimensjon ikkje får vesentlege utslag, vil samla inngrep i form av ein linetrase framfor 2 vere interessant.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han kan kontaktast på telefon 91 81 25 42 eller epost moreromsdal(a)naturvern.no.

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Norges vassdrags- og energidirektorat