Naturvernforbundet med uttale til reguleringsplan for Sandvika i Langevågen

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har gitt høringsuttale til en planlagt strandsoneutbygging i Sandvika i Langevågen i Sula kommune.

Kjersti Finholt kan kontaktes på telefon 92 29 97 38.

Les uttalen fra Naturvernforbundet i Ålesund og omegn